|
Totalt 90 st. tändkulemotorer och 133 st. tillverkare.
Hot Bulb & Crude Oil Engines
Tändkulemotorer.se

Om Tändkulemotorer

Kul att du är intresserad av Tändkulemotorer.se, här följer en kort beskrivning.

Om oss

För att kunna skapa nya kontakter, för att kunna ta del av andras erfarenheter och kunskap, har vi skapat Tändkulemotorer.se. Vi vet ju alla hur svårt det kan vara att hitta information, delar och kunskap till gamla saker. Dessutom vinner vi massa annat kul genom projektet, som att visa upp dessa fina veteranmotorer för allmänheten t.ex.

Ideellt och utan vinstintresse

Tändkulemotorer.se drivs helt ideellt och utan vinstintresse. Initiativtagare är Pelle Andersson från Örebro. Kontakta mig gärna med dina funderingar eller tips.